Berätta mera!

Vill du som dramatiker eller författare vara med i projektet Berätta mera! och skapa fantasifulla möten med förskolebarn i Skåne under hösten 2024.

 

Hur ser uppdraget ut, och vad ingår?

 

Besök och workshop på förskola/förskolor men också fortbildning, kontakt med personal på förskolan, utvärdering och delning av erfarenheter. 

 

  • Fortbildning Att möta barn i förskolan med inbjudna föreläsare 
  • Fredag 23 augusti 2024 klockan 9- 11:30
  • Digital fortbildning Barnkonventionen i teori och praktik 
  • Möta personal på förskolan, på plats eller digitalt inför besöket
  • Sätta samman material som förskolan kan arbeta vidare med efter genomförd workshop
  • Tre besök/workshop på förskola/förskolor någonstans i Skåne under en och samma dag 
  • Digital utvärdering och erfarenhetsutbyte
  • Arvodering sker enligt KLYS rekommendationer för genomförande av workshop och reseersättning utgår 

 

Vi ser fram emot att höra från dig och intresseanmälan gör du här, anmälan ska vara inne senast 12 april.

 

Projektbeskrivning: 

Berätta mera! dramatiker och författare möter förskolebarn i Skåne är ett projekt där vi vill skapa fantasifulla möten mellan förskolebarn och författare/dramatiker. Möten som kan stärka barns kreativa och språkliga förmåga samt inspirera till det lustfyllda läsandet. 

 

Projektet är ett samarbete mellan Författarcentrum Syd och Centrum för dramatik Syd och genomförs med stöd av Region Skånes kulturförvaltning.

Intresseanmälan Berätta mera!

Anmälan är nu stängd.