Tidskriften Ord&Bild: Översättarstöd även för publicering i tidskrifter!

Tidskriften Ord&Bild: Översättarstöd även för publicering i tidskrifter!

Västra Götalands beslut att inte utlysa sitt översättarstöd 2017 (se vårt nyhetsbrev Litteratur i Väst, maj 2017) har fått läsare att reagera. Vi publicerar här ett brev från Ann Ighe, redaktör på Ord&Bild – Sveriges äldsta kulturtidskrift:

”Jag noterar att Västra Götalandsregionens översättarstöd inte kommer att utlysas i år, huvudsakligen för att intresset inte har varit tillräckligt stort. Det är, som verksamma både på regionen och Författarcentrum Väst uttryckt, synd.

Från tidskriften Ord&Bilds sida vill jag säga, att om stödet hade varit möjligt att söka för tidskriftspublicering (vilket mycket väl kan vara en bra väg för att nå förlag för hela bokpubliceringar i framtiden) hade vi alldeles säkert gjort det.

Tittar vi tillbaka i vår utgivning historiskt vet vi att många intressanta författarskap har introducerats på svenska genom översättning just i tidskrifter. Författaren, översättaren och tidigare Ord&Bildredaktören Annika Ruth Persson hörde just av sig till oss som sitter på redaktionen nu och berättade om hur hon, när hon i arbetet med sin bok om Hannah Arendt letade efter en översättning av W H Auden, hittade denna i Ord&Bild. Översättaren hette Gunnar Ekelöf.

Vi vet också att den ryska författaren Marina Tsvetajeva översattes till svenska första gången i Ord&Bild. Listan över viktiga introduktioner kan göras lång.

Intressant nog är det ju något annat översättarstödet har velat skapa: En bättre situation för den som bor och verkar i Sverige, men skriver på annat språk än svenska. I Ord&Bild 3-4 2016 återpublicerade vi en text av Gunars Irbe, en lettisk författare, bosatt i Sverige. Under rubriken Om landsflykten som politiskt problem skrev han: ”Inför allt detta – dessa av landsflyktssituationen framkallade frågeställningar – finns bara det personliga ställningstagandet från dag till dag. Det är oundvikligt. Varje bokstav jag skriver på mitt eget språk innebär en valsituation: att inte skriva eller att skriva – för vem? Den slutliga frågan är alltid: Varför är jag här?”

Den situationen har idag blivit vanligare, och det är viktigt att ett stöd som översättarstödet finns, och låter oss höra varandras språk, alla vi som bor och verkar här. Att öppna stödet även för kortare, tidskriftsanpassade översättningar kan vara ett bra sätt att ge det luft under vingarna.”

Ann Ighe, redaktör Ord&Bild

Klicka här för att läsa nyheten om det ej utlysta översättarstödet i Författarcentrum Västs nyhetsbrev Litteratur i Väst, maj 2017!