Tre frågor till Emöke Andersson Lipcsey

Foto: Rafael Andersson Lipcsey

Tre frågor till Emöke Andersson Lipcsey

Västra Götalandsregionens översättarstöd utlyses nu för sjätte året. Emöke Lipcsey Andersson är en av de författare som hittills beviljats stöd. Hennes roman Haren slår en kullerbytta utkom på Bokförlaget Korpen 2020.

Haren slår en kullerbytta är din första bok utgiven på svenska. Hur känns det? 
– Det är fantastiskt, förstås. Att komma ut på svenska är en slags upprättelse. Jag har väntat länge på det. Snart två tredjedelar av mitt liv har jag tillbringat i Sverige. Nästan två tredjedelar av mina upplevelser är härifrån. Det påverkar strakt mitt författarskap. Jag känner mig idag lika mycket svensk författare som ungersk.

Kan du berätta lite om boken? 
– Haren slår en kullerbytta är en omarbetad version av en av mina romaner på ungerska. Boken fick först ett provöversättningsstöd och sökte därefter översättarstöd tillsammans med Bokförlaget Korpen. I och med att det är ont om ungerska översättare hamnade boken till sist på mitt bord. Då kunde jag inte låta bli att också göra en ny, svensk version av boken.

Min roman utspelar sig från början av nittonhundratalet framtill idag, mest i Göteborg. Huvudpersonerna är tre kvinnor i olika åldrar (mor, dotter och dotterdotter) och en man. Boken beskriver deras relationer, t ex en sårig mor och dotterrelation, ett kraschat samboföhrhållande, och en tröstlös relation till en mamma som försvinner i Alzheimers dimma. Men det finns ännu fler sidospår i boken som skildrar olika relationer.

Händelserna pågår i tre parallella tider men alla präglade av den omdiskuterade metaforen, folkhemmet och en politisk idé; den svenska modellen. Romanen försöker belysa bakgrunden till karaktärernas misslyckade livsöden. Det finns också en viktig figur som är nyckelperson i boken: haren. Haren står för det surrealistiska i historian. Det surrealistiska vill utmana läsaren att tänka tillsammans med författaren och konfronterar tillvarons falska trygghet. Haren, som är en främmande kropp i den realistiska handlingen, vill lämna fotspår efter sig genom olika frågetecken.

Vad skriver du på nu? 
På senare tid skriver jag mest noveller. Just nu väntar jag på den satta versionen av min novellsamling från min ungerska förläggare. Alla berättelser i boken handlar om temat identitet på något sätt. Vi lever idag i en exceptionell epok. Givna självbilder om världen, historien, och om oss själva bryts upp. Samtidigt känns det som om hela världen sökte efter sin identitet. I min bok vill jag fånga upp flera aspekter på temat genom olika karaktärer och öden. Boken kommer ut vid bokmässan i Budapest i september.