Ulf Martinsson får Hédi Frieds pris för upplysning i skolan om folkmord och dess mekanismer

Ulf Martinsson får Hédi Frieds pris för upplysning i skolan om folkmord och dess mekanismer

På Förintelsens minnesdag 27 januari tilldelades Ulf Martinsson överlevaren Hédi Frieds pris på 15 000 kronor.

Ur motiveringen:

Ulf visar ett outtröttligt engagemang för att inom ramen för läraruppdraget utveckla ungas förståelse för faran i att demokratiska värderingar sätts åt sidan och den fara det utgör om intoleransen får fäste.

(…) utifrån lärdomar från Förintelsens historia (…) hjälpa elever att förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur. (…) att inse vilka processer som kan leda till folkmord, i historien liksom i vår egen tid.

Ulf arrangerar och leder elevresor till Förintelsens minnesplatser. Genom resorna strävar han efter att ge deltagarna en djupare insikt i det nästan obegripliga i begreppet folkmord.

Ulf stora intresse för historieämnet, och för samhällets utveckling, leder honom också till eget författande, både inom fakta och fiktion.

– Prissumman ska jag försöka använda till att besöka Srebrenica/Bosnien i april, säger Ulf.

Klicka här för att läsa Ulf Martinssons debattartikel i DN: ”Srebrenica glöms bort i historieböckerna”!

Klicka här för ett kort TV4 Nyheter-inslag om Ulfs andra bok ”Klasskillnad”!