Unga flyktingar skriver

Unga flyktingar skriver

(Foto: Bo Lambert)
De stora skeendena i världen påverkar oss i hög grad här i västra Sverige. Krig och terror fördriver folk från deras hem.
Bara i Göteborg finns idag drygt 1300 ensamkommande barn och unga i Migrationsverkets rullor, de flesta väntar på besked om sina asylansökningar.
Därutöver finns 880 unga flyktingar vars fall är avgjorda och som har fått placering i Göteborg.

Men vad vet vi om våra nya unga invånare? Vad har de varit med om? Vad tänker de på idag?

Made in Backa – Författarcentrum Västs litterära elevtidning, finansierad främst av Norra Hisingen – har en verksamhet med workshops och skrivcoachning. För vissa av ungdomarna har tidningen blivit en hjälp till och ett forum för att uttrycka sig i skrift.

I höstas gjorde en del av dem ett uppmärksammat specialnummer av tidningen.

Sedan dess har läget skärpts för en del av dem med afghansk bakgrund. Flera kan komma att bli utvisade, några av dem, som vuxit upp i Iran, till ett land de aldrig varit i.

På denna sida – Afghanistan mitt ibland oss – medverkar fem ensamkommande afghanska ungdomar med sina berättelser. Två av dem har gestaltat sina upplevelser och tankar i mer skönlitterär form: dikter och en novell.

Ta dig lite tid att läsa! Afghanistan lever mitt ibland oss.