Utvärdering Författares
Sommarmöte 2021

  1. Hur är ditt helhetsintryck av Författares Sommarmöte?

  2. Vad fann du mest givande under dagen?

  3. Hur upplevde du utomhuskonferensen?

  Kommentar

  4. Kan du tänka dig att Sommarmötet äger rum på Fredriksdal nästa år också?

  5. Vad tyckte du om maten och fikat?

  6. Har du förslag på ämnen eller andra synpunkter inför kommande Sommarmöte?

  Dina uppgifter lagras i enlighet med Författarcentrums rutiner för GDPR