Vägledning

Vägledning

 

Författarbesök: Bokning och förberedelser
Hur går det till att boka ett författarbesök?
Logga först in som arrangör med hjälp av din e-post och ditt lösenord. Har du inget arrangörskonto? Registrera dig här.

Sök önskad författare. När du bestämt vilken författare du önskar boka kan du enkelt göra en förfrågan direkt från webbsidan. Bokningsförfrågan skickas sedan till en av våra författarförmedlare som tar hand om ärendet. Du kan också vända dig direkt till en författarförmedlare i den region du tillhör.

Författarcentrum sköter kontakten med författaren till dess att bokningen är klar. Då skickas en bokningsbekräftelse där alla uppgifter om arrangören, författaren, arvodet, uppdragets art och längd finns med. Arrangören ordnar i de flesta fall resa och övernattning, om det behövs.

Mer information angående arvoden finns här.

Hur förbereder man på bästa sätt ett författarbesök?
Offentligt författarbesök
Kontakta författaren i god tid före besöket och kom överens om upplägget. Diskutera upplägget tillsammans med författaren. Jobba gärna tillsammans med andra lokala organisationer, studieförbund, teatergrupper m.m. Ett bra tillfälle att fördjupa kontakterna. Kanske kan författaren komma tidigare för pressintervjuer och signering i bokhandeln. Vid annonsering vänligen ange att författaren är bokad via Författarcentrum.

Författarbesök i skolan
Kontakta författaren i god tid, senast en månad före besöket, för att komma överens om tider och upplägg. Då kan ni vara säkra på att ni och författaren har samma tankar kring upplägget när besöket sker. Ta kontakt igen lite närmare besöket för att stämma av.

Förbered klassen på att de ska få besök och gå igenom det överenskomna upplägget med klassen. Författaren bör också få veta om ni inte har hunnit med alla förberedelser så hen kan starta besöket på rätt sätt.

Möt upp författaren vid entrén så hen slipper lägga tid på att leta/fråga efter rätt klassrum, biblioteket eller aulan.

En ansvarig lärare ska enligt skollagen finnas med under klassbesöket. En engagerad lärare ger också en bra signal till eleverna.

Lektionen är maximalt 60 minuter (om ni inte har kommit överens om ett högre arvode) och antalet elever i en klass är i sammanhanget begränsat till 35.

Om du undrar över något så kontakta gärna oss på Författarcentrum, kontaktuppgifter finns här.