Publicerat: 05 april, 2023 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Välkommen till medlemsmingel med föredrag om Shared Reading!

Vi bjuder in dig som är medlem i Författarcentrum Syd till medlemsmingel & föredrag om metoden Shared Reading. Immi Lundin och Anders Ohlsson som båda är engagerade i arbetet med att introducera och sprida Shared Reading i Sverige, kommer att berätta om metoden och idén. Till föredraget finns det ett begränsat antal platser men till minglet efteråt är alla välkomna. Alla platser till föredraget är fullbokade men du kan anmäla dig till en reservplats genom att fylla i formuläret nedan. Medlemsminglet börjar 19.30. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Dag och tid: 16 maj kl 18.00-20.30

Plats: Författarcentrum Syds nya lokal på Friisgatan 15b, Malmö (Kulturhuset Mazetti)

Det här föredraget är en del av det nationella projektet “Hela landet läser – Litteratur i vården” som initierats av Författarcentrum Riks.

Om Shared Reading:

Metoden Shared Reading är både läs-, litteratur- och hälsofrämjande och används i många olika sammanhang och för flera olika målgrupper. Konceptet välkomnar både vana och ovana läsare, men passar särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling och ge personer, som av olika anledningar har svårt att läsa själv, en läsupplevelse. Shared Reading (SR) bygger på högläsning och textsamtal i grupp. https://www.sharedreadingskane.se/

Om “Hela landet läser – Litteratur i vården”:

Författarcentrum Riks har sökt medel för att genomföra projektet Hela landet läser – Litteratur i vården som syftar till att sprida litteratur inom vården i samklang med den forskning som redan bedrivs inom kultur och hälsa. Genom projektet vill vi bidra med läsfrämjande och inspirerande insatser. En ambition med projektet är att knyta långsiktiga kontakter för att bygga kontinuerliga uppdragsformer till våra författare. Medel är ännu inte beviljade för att hålla kurser och utbilda våra författare i metoden Shared Reading, men förhoppningen är att vi under våren beviljas medel för genomförande. Föredraget på vårt medlemsmingel ger möjlighet till att få inblick i metoden Shared Reading.

Föredraget är fullbokat men du kan anmäla dig till en reservplats i formuläret nedan! 

    * = obligatoriska fält

    Dina uppgifter lagras i enlighet med Författarcentrums rutiner för GDPR

    Dela i sociala medier