”Världslitteraturhus” i Gamlestaden, Göteborg, hösten 2018

”Världslitteraturhus” i Gamlestaden, Göteborg, hösten 2018

 

Satsningen har fördröjts en del på grund av att finansieringen inte varit klar.
Men 25 april beslöt Östra Göteborg att köra igång arbetet med sikte på invigning hösten 2018.

Vad ska då ett s k världslitteraturhus vara?

– Ett bibliotek där den mångkulturella profilen är extra tydlig, både i mediabestånd och programverksamhet, sade Christina Persson, dåvarande chef för Göteborgs stadsbibliotek, i fjol.

Kerstin Årre, bibliotekschef i Gamlestaden, ser världslitteraturen som en av tre verksamheter i det nya huset.
– Den ska innehålla media på alla språk det finns behov av, inklusive vuxenmedia på svenska.

Men litteratur från olika länder i världen förekommer på alla bibliotek, det nya Världslitteraturhuset kommer inte att väsentligen skilja ut sig på grund av detta. Hur den ”extra tydliga mångkulturprofilen” mer konkret kommer att avspegla sig i själva mediabeståndet återstår att se.

– Självklart ska det också finnas ett kafé och en författarscen, gärna med internationell prägel. Jag skulle vilja ha ALMA-pristagaren som ett stående inslag. Och varför inte ett samarbete kring fristadsförfattare?

Kerstin Årre nämner även verkstäder och lokaler för sådant som kurser, produktion av böcker, bokbindning, skrivande och musik.
– En skillnad mot ett vanligt bibliotek vad gäller det mångspråkiga är att skapandet och den kreativa processen kommer att få en viktig roll.

– De två andra delarna av verksamheten är ett snabbibliotek vid knutpunkten, samt ett starkt och aktivt barnbibliotek.

Den bruna trekanten i mitten på bilden ovan ska bli det som kommer att kallas Världslitteraturhuset, ett nytt femvåningshus vid det nya torget i Gamlestaden. Torget ska bli en knutpunkt där tåg, bussar och spårvagnar möts och där i framtiden 50 000 människor per dygn beräknas passera.

Litteratur mitt i ruschen, således, och placeringen är bland annat inspirerad av erfarenheterna från biblioteket 300 m2 i Brunnsparken.

Nuvarande Gamlestadens bibliotek i Medborgarhuset flyttas till Världslitteraturhuset som får en budget på drygt tio miljoner kronor per år. De rödgrönrosa partierna i kommunfullmäktige vill att Göteborg skjuter till 4,8 miljoner kronor årligen för verksamheten.

Trots att förslaget från början kommer från en kristdemokrat (se nedan) är KD och övriga allianspartier i kommunstyrelsen numera emot Världslitteraturhuset. I Östra Göteborg är däremot alla partier eniga om satsningen, såväl de rödgrönrosa som de borgerliga. 19 juni beslutar kommunfullmäktige om Göteborgs budget för 2018.

Östra stadsdelsnämnden beslutade 25 april att köra igång arbetet med sikte på invigning i september/oktober 2018.

PETER NILSSON

(29 maj 2017)

Bakgrund

Det började som en motion i Göteborgs kommunfullmäktige, 2013, från Maria Berntsson, KD. Hennes förslag att utreda ett Världslitteraturhus i Gamlestaden bifölls och har därefter arbetat sig fram genom det kommunala beslutsmaskineriet.

Skiss ovan: White