Västra Götalands översättarstöd – ansök senast 10 september

Västra Götalands översättarstöd – ansök senast 10 september

OBS! Ansökningsperioden för 2018 närmar sig sitt slut. Ansök senast den 10 september!

Översättar- och provöversättningsstöd – för översättning till svenska av invandrade författares verk

Efter en paus under 2017 återinförs nu Västra Götalandsregionens unika översättarstöd och kulturnämnden utlyser 150 000 kr till fördelning under år 2018. Översättarstödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) skrivna av författare/publicister på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket. Stödet söks av författaren. Läs mer på www.oversattarstod.se

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Ansökningstiden sträcker sig från 10 maj till 10 september 2018.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Kontakt: Hedvig van Berlekom

E-post: oversattarstod@forfattarcentrum.se
Hemsida: www.oversattarstod.se

 

Detta har hänt

Översättarstödet inrättades på prov 2015 som en i Sverige unik satsning för att synliggöra invandrade författare och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Författaren, förlaget eller översättaren skulle vara skriven i Västra Götaland. Författarcentrum Väst har haft i uppdrag att driva stödet.

Under de två år som översättarstödet varit igång har följande översättningar beviljats medel:

 • Samira Motazedi (Iran), En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran (texterna baseras på en flerårig blogg), bok (Glänta). Översättare: Khashayar Naderehvandi och Linn Hansén.
 • Rasha Al-Qasim (Irak), Jag matar kriget med dem jag älskar, dikter från arabiska till svenska (10-tal). Översättare: Elisabeth Hjorth, Sara Mannheimer och Kholod Saghir.
 • Gui Mallon (Brasilien), Macroarte, essä, E-bok (Diadorim Arts). Översättare: Ulla Gabrielsson.
 • Gui Mallon (Brasilien) Kungsgatan, pjäs E-bok (Diadorim Arts). Översättare: Ulla Gabrielsson.
 • Axîn Welat (Syrien), dikter tidigare publicerade på kurdiska i två olika diktsamlingar (Hanaförlaget). Översättare: Soleyman Ghasemiani i samarbete med Linn Hansén.
 • Jesper Brygger (Danmark), Silfo, roman (Bokförlaget Korpen). Översättare: Karin Brygger.
 • Amir Osmancevic (Bosnien), Cemer, roman (Gavrilo förlag). Översättare: Djordje Zarkovic.
 • Emőke Andersson Lipcseys (Ungern), Haren gör en kullerbytta, roman, (Bokförlaget Korpen). Översättare: Agnes Borg. 

För att underlätta processen infördes 2016 ett mindre provöversättningsstöd. Följande författare har beviljats provöversättningsstöd:

 • Sveza Filipova, översättare från bulgariska Severina Filipova i samarbete med författaren samt redaktör Johanna Lindström.
 • Vera Stremkovskaya, översättare från ryska: Per-Olof Andersson
 • Axîn Welat, översättare från kurdiska: Soleyman Ghasemiani
 • Hebert Abimorad, översättare från spanska: Maria Nääs.
 • Jana Witthed, översättare från tjeckiska: Mats Larsson.
 • Ghirmay Yohannes, översättare från tigrinja: Tesfaldet Semere samt Louise Halvardsson i samarbete med författaren.
 • José Romero, översättare från spanska: Gunilla Gränsbo.

Läs mer på: www.oversattarstod.se