Västra Götalandsregionens översättarstöd 2021

Västra Götalandsregionens översättarstöd 2021

Översättarstöd 

För sjätte året utlyses Västra Götalandsregionens översättarstöd, som ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) och söks av bokförlag tillsammans med författare. Syftet är att ge ökade möjligheter till synlighet för författare med annat modersmål än svenska och att öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dem. För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst.

Provöversättningsstöd

Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

Vem kan söka?

Översättarstödet kan söks av bokförlag (registrerat bokförlag med dokumenterad utgivning) tillsammans med författare. Författaren ska vara skriven i Västra Götaland. Provöversättningsstödet söks av författare som är skrivna i Västra Götaland och som skriver på annat modersmål än svenska. 

Ansökningstider för 2021

1 augusti – 20 oktober 2021.

Läs mer på: www.oversattarstod.se