Inget översättarstöd 2017

Inget översättarstöd 2017

Västra Götalands översättarstöd utlyses inte 2017.

– Söktrycket har varit lågt och mycket pengar blivit över, säger Eira Högforsen på regionens koncernavdelning Kultur.
-Eftersom stödet är så speciellt hade vi gärna fortsatt åtminstone ett år till, säger Hedvig van Berlekom, som arbetat med stödet på Författarcentrum Väst.

Översättarstödet inrättades på prov 2015 som en i Sverige unik satsning för att synliggöra invandrade författare och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Författaren, förlaget eller översättaren skulle vara skriven i Västra Götaland. Författarcentrum Väst har haft i uppdrag att driva stödet.

Under de två år som översättarstödet varit igång har följande översättningar beviljats medel:

Samira Motazedis (Iran) bloggen En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran, bok (Glänta).
Rasha Al-Qasims (Irak) dikter från arabiska till svenska (10-tal).
Gui Mallons (Brasilien) Macroarte, essä, E-bok (Diadorim Arts).
Gui Mallons (Brasilien) Kungsgatan, pjäs E-bok (Diadorim Arts).
Axîn Welats (Syrien) dikter tidigare publicerade på kurdiska i två olika diktsamlingar (Hanaförlaget).
Jesper Bryggers (Danmark) Silfo, roman (Korpen förlag).
Amir Osmancevics (Bosnien) Cemer, roman (Gavrilo förlag).

Översättarstödet skiljer sig från andra stöd genom sin komplexitet.

-Det är av olika skäl svårt att nå ut till invandrade författare med information om stödet, säger Hedvig van Berlekom som handlagt stödet på Författarcentrum Väst.
-Sedan kan det på grund av språkskäl vara extra svårt för invandrade författare att kunna hitta ett förlag att göra ansökan ihop med. För att det ska bli möjligt krävs ju i sin tur att författaren ska kunna presentera sitt manus för förlaget.

För att underlätta processen infördes 2016 ett mindre provöversättningsstöd, en författare kunde få möjlighet att på tio sidor visa prov på sitt manus.

Följande författare har beviljats provöversättningsstöd:

Sveza Filipova, Vera Stremkovskaya, Axîn Welat, Hebert Abimorad, Jana Witthed, Ghirmay Yohannes och José Romero.

-Vi har arbetat hårt med verksamheten och är glada över att ha kunna bidra till dessa översättningar och provöversättningar, säger Hedvig van Berlekom på FCV. De betyder mycket för att författarna ska kunna nå svenska läsare.

2016 infördes också möjligheten för författare utanför Västra Götaland att söka översättarstödet – så länge antingen förlaget eller översättaren finns i regionen.

– Informationen om detta har inte hunnit nå ut i övriga landet och hittills har endast författare från Västra Götaland beviljats stöd, säger Hedvig van Berlekom. Vi hade säkert kunna få in många fler ansökningar om vi haft mer tid på oss att informera i riket i stort.

När provperioden för stödet gick ut vid årsskiftet 2016/17 beslöt regionen att inte utlysa det för 2017.

-Hur det blir i framtiden är under diskussion, säger Eira Högforsen, koncernavdelning Kultur.

-Eftersom stödet är så speciellt hade vi gärna fortsatt åtminstone ett år till, säger Hedvig van Berlekom. Det tar tid för ett nytt stöd att hitta sin form.

Läs även anknytande debattinlägg – klicka här för att komma till Litteraturpolitik/Debatt!

Detta är översättarstödet – (texten från 2016)

Västra Götalands översättarstöd är för översättning till svenska av invandrade författare som skriver på annat språk än svenska och söks av bokförlag tillsammans med författare.

Stödet syftar till att synliggöra författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Första året skulle författaren vara bosatt i Västra Götaland. Från 2016 räcker det om någon av författaren, förlaget eller översättaren är skriven i Västra Götaland.

Författarcentrum Väst har haft i uppdrag att administrera stödet 2015 – 2016.

Stöd för provöversättning

2016 inrättades även ett stöd för provöversättning. Syftet är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket. Författaren eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Kontaktperson

Hedvig van Berlekom
hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se