Vera Stremkovskaya om hur protesterna utvecklats i Belarus

Vera Stremkovskaya om hur protesterna utvecklats i Belarus

I artikeln Förändringar oundvikliga i Belarus, publicerad i kulturtidskriften Lyktan 2020, skrev Författarcentrum Västs medlem Vera Stremkovskaya om hur protesterna i Belarus har utvecklats och hur landets kulturarbetare har delats i två läger. Sedan artikeln publicerades har stora politiska förändringar skett i både Belarus och världen som påverkat utvecklingen i landet.


Här nedan kan du ta del av Vera Stremkovskayas nyskrivna text om vad som hänt den allra senaste tiden. Översättning från ryska av Per-Olof Andersson.

Läs den ursprungliga artikeln här! Den finns både på ryska och svenska. 

Artikeln publicerades i slutet av 2020. Sedan dess har stora politiska förändringar skett i både Belarus och världen som påverkat utvecklingen i landet. Koordinationsrådet som skapades av Tichanovskaja har upphört med sitt arbete, eftersom många av dess medlemmar har tvingats lämna Belarus eller sitter i fängelse i väntan på rättegång.

Svetlana Tichanovskaja, som lever i Litauen, och andra medlemmar av Rådet som nu vistas i Polen, står brottsanklagade för att ha bildat en extremistisk gruppering i syfte att tillskansa sig makten på illegal väg.

Nobelpristagaren författaren Svetlana Aleksijevitj har flyttat till Berlin. Hon vägrar återvända till Belarus så länge regimen inte byts ut.

I december 2020 antog EU ett tredje paket sanktioner mot Belarus för oegentligheter i presidentvalet.

I januari 2021 fråntog Internationella ishockeyförbundet Belarus rätten att arrangera världsmästerskapet i ishockey 2021 på grund av att landet inte kan garantera säkerheten för turneringens deltagare.

De politiska fångarna sitter kvar i fängelse, men man har påbörjat domstolsprocesserna mot några av dem.

De folkliga protesterna pågår i mindre omfattning än tidigare i olika delar av Belarus och i Minsk. Människor fortsätter att dekorera sina bostadsområden med vit-röd-vita symboler. Men samhället är polariserat. Det finns också de som river ner symbolerna och är missnöjda med protesterna.

Den 11–12 februari samlas i Minsk den 6:e Allbelarusiska folkförsamlingen med deltagande av delegater från arbetskollektiv, samhällsorganisationer i hela landet och representanter för myndigheterna. Sådana möten äger rum vart femte år. Makten betraktar dem som det främsta uttrycket för demokratin. På mötet i år kommer att diskuteras ändringar i Konstitutionen som rör det politiska och sociala området, bland annat möjligheten att registrera politiska partier som kan nominera kandidater till kommande val. En nyhet är att valresultaten måste godkännas av den Allnationella församlingen, och den Centrala valkommissionen kommer att ombildas med representanter för parlamentet och myndigheterna.

I slutet av 2021 ska en folkomröstning hållas för att godkänna ändringarna i Konstitutionen, och därefter kommer nya val att utlysas. Jag tror att detta kan bli en god möjlighet till maktskifte på fredlig väg och hoppas att Belarus äntligen ska få känna förändringens vindar. En stor roll i den här processen spelar givetvis den geopolitiska situationen, Unionen mellan Belarus och Ryssland, de ekonomiska och kulturella förbindelserna med Ryssland, liksom händelserna i USA efter presidentvalet 2020. Men dessa frågor behöver man diskutera mer i detalj i ett annat sammanhang.

Vera Stremkovskaya
Översättning från ryska av Per-Olof Andersson


Om Vera Stremkovskaya
Vera Stremkovskaya är författare med bakgrund som advokat för mänskliga rättigheter i Minsk, kom till Sverige 2008, har skrivit sju böcker på ryska, två av dem är översatta till svenska.