Att förmedla författare – intervju med Kennet Klemets

Kennet Klemets är poet och översättare och jobbar 50 procent som författarförmedlare på Författarcentrum Väst.
Det har han gjort sedan 1999, då  Författarcentrum tog över detta uppdrag från Arbetsförmedlingen Kultur Media.
Kennet har även tidigare arbetat med att arrangera uppläsningar och dessutom varit redaktör för poesifanzine som Houdini, Sheherazade och Gräs.

Kennet KlemetsHur skulle du beskriva ditt nuvarande uppdrag?

– Författarförmedlingens uppdrag är att boka alla yrkesverksamma författare – FC-medlemmar eller ej. Vi har delat upp arbetet på de fyra regionerna, Väst har sitt kontor i Göteborg, Norr i Umeå, Öst i Stockholm och Syd i Malmö. Det finns en nationell databas som alla fyra väderstrecken använder sig av.

– Fördelen med att vara medlem i Författarcentrum är att man då kan lägga in en egen presentation i databasen. Denna kommer upp för den som söker på Författarcentrums hemsida, under ”Författarförmedlingen”.

Hur ser ditt arbete ut?

– Mitt arbete består i att förmedla kontakt mellan författare och uppdragsgivare, och visst administrativt arbete kring bokningen. I nästan alla fall har uppdragsgivaren ett bestämt önskemål om vilken författare de vill ha besök av.

– De som ordnar flest besök är bibliotek och skolor, då främst grundskolor, men också t ex folkhögskolor. En plats där det äger rum oväntat många bokningar är Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, vilket är glädjande.

– I väldigt många fall gäller uppdraget en ”känd” författare. Vilket jag ser som ett problem: Somliga författare får så många uppdrag att de nästan blir utbrända, medan de allra flesta inte får några uppdrag alls.
(Som en illustration av detta: FCV har ungefär 330 medlemmar. Av dem får kanske 50 en bokning per år via vår förmedling, och kanske 5 får 5-10 bokningar per år, och av dessa är de allra flesta barn- och ungdomsförfattare som kommer till grundskolor.)

– Via författarförmedlingen bokas cirka 2400 uppdrag per år. Av dessa sker hälften i Öst, en fjärdedel här i Väst och en fjärdedel i Norr och Syd. Bokningarna har ökat sett över tid, men ligger nu sedan några år på en ganska stabil nivå. Arvodena som betalas ut för ett år ligger på runt 14 miljoner kronor.

Vad kan man då göra om man skulle vilja ha fler uppläsningar?

– Som författare får man många gånger arbeta själv för att få bokningar. Det man kan göra konkret om man är medlem är att lägga in en presentation i Författarförmedlingens databas, där man berättar om sig själv, sina böcker och vad för uppdrag man vill göra.

– Man kan också själv höra av sig till bibliotek och skolor och fråga om de är intresserade av ett författarbesök. Då kan det vara praktiskt och meriterande att kunna hänvisa till den presentation man lagt ut, som man hittar via vår hemsida.

Hur skulle du beskriva din egen personliga roll i arbetet med förmedling?

– En sak jag vill framhäva är att det inte är jag som väljer vilka författare som bokas. Jag är bara förmedlare av kontakt, det är uppdragsgivarna som bestämmer. Hur missnöjd jag än kan vara med att det blir ännu en ”kändisbokning”, så är min roll inte rådgivarens.

– Bara i enstaka fall, då den önskade författaren inte kan, kommer jag med förslag, och då inom samma genre. Poeter till exempel får nästan aldrig några bokningar. Bara på poesifestivaler och FCV:s egna arrangemang.

– När vi själva ordnar uppläsningar har vi en mängd parametrar som vi följer: Förutom aktualitet, dvs ifall man nyligen kommit med en ny bok, söker vi en jämn fördelning av kön, ålder, genre, geografisk spridning och vi bokar såväl etablerade som icke etablerade författare.

– Vi vill ju arbeta för att sprida litteraturen i samhället – och inte minst föra fram den smala litteraturen.

– Författardagarna, som anordnas av FCV i samarbete med Kultur i Väst och olika stadsbibliotek i regionen, är ett tillfälle då just så olika författare får presentera sig för en publik av främst bibliotekarier och lärare – dvs den yrkesgrupp som troligast kan tänkas boka dem senare.

Det måste vara ganska roligt att vara den som frågar författaren om de vill medverka i en uppläsning? För det är väl inte så vanligt att folk säger nej?

– De som säger nej är de som har fått alltför många bokningar, och som framgår av vad jag tidigare sagt, så tillhör det inte vanligheterna… Ja, nästan alla blir mycket glada över att få frågan.

– Det ska tilläggas att vi inte erbjuder någon något uppdrag utan att arvode enligt Författarförbundets rekommendationer utgår. Går det genom oss, så vet man att man får skäligt betalt.

Kan du berätta om ett arrangemang som du minns särskilt?

– Jag minns en ovanligt lyckad uppläsningskväll som jag var med och ordnade. Det var när Bruno K. Öijer fyllde 50 år. Vi firade detta i Stadsbibliotekets Poesihörna genom att låta ett femtontal poeter från Göteborg välja varsin favoritdikt av Öijer och framföra den på sitt eget vis, som en hyllning till den frånvarande poeten. Det var en mängd fantastiska och överraskande tolkningar som framfördes, och hela avdelning fem var full med folk – Poesihörnan svämmade över sina gränser.

Vad är dina tankar kring det faktum att så få författare står för så många bokningar?

– Det är förstås en värdelös utveckling. Visst, man kan peka på att det totalt sett blir fler bokningar som går genom Författarförmedlingen, men det innebär som sagt inte att fler olika författare får bokningar. En liten andel författare är mer kända än någonsin. En stor andel författare är mindre kända än någonsin.

Det låter lite dystert…

– Ja, det går att göra listan lång över negativa förändringar som ägt rum på litteraturens område sen mitten på 90-talet… Men jag vidhåller, det enda man kan göra som författare är att ta saken i egna händer.

– Man kan vända på det också och framhålla att jag blir väldigt glad de gånger en arrangör väljer att boka någon som är mindre känd. Det är därför vi har priset Författarnas bästa bibliotek som uppmärksammar de bibliotek som är djärva och självständiga då de väljer författare.

ELISE INGVARSSON

Foto: ANNIKA VON HAUSSWOLFF