Integration

Författarcentrum Väst vill försöka förena arbetet för litteraturen och författarna med att bidra till ett gott och inkluderande samhälle. Vi driver flera verksamheter med integrerande inriktning:

– Made in Backa, vår litterära elevtidning för 10 – 13-åringar i stadsdelen Backa som i viss mån knoppat av sig även i Tuve och Kärra.
Klubb Fenix – nätverk för invandrade författare i västra Sverige.
– Romska och resandeberättelser i Väst – ett unikt romskt-resande-svenskt samarbete som bland annat lett till den uppmärksammade antologin Den ohörda historien.
– Västra Götalands översättarstöd för att invandrade författare ska kunna läsas på svenska.

Vi har gett ut två specialutgåvor av vårt nyhetsbrev Litteratur i Väst med inriktning på integration: I december 2013 – Sex unga röster från Biskopsgården om mordet där i september samma år och 2016 Afghanistan mitt ibland oss – unga flyktingar skriver.

Under ett par års tid drev vi också insamlingen En bok till en flykting – där vi kunde ge hundratals böcker till barn och unga på flyktingboenden i Göteborg.

Klicka här för att läsa mer om våra integrerande verksamheter!