Lektörstjänsten

Har du författardrömmar?

Lektörstjänsten är till för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Våra lektörer är yrkesverksamma författare som också har erfarenhet av lektörsarbete från förlag eller liknande. Vi har lektörer inom samtliga genrer: barn- och ungdomslitteratur, poesi, prosa och facklitteratur (ej faktagranskning).

Beskrivning av tjänsten
Lektören skriver ett utlåtande där hen ger ett utförligt omdöme om manuskriptets form och innehåll (ungefär som en recension). Lektören belyser sina synpunkter med exempel och citat från texten. I de fall där så krävs kommer lektören också ge konkreta råd om vad som behöver göras, ex ”första kapitlet behöver skrivas om på följande sätt…”. Utlåtandet blir ca fyra A4-sidor. Det tar normalt sex till åtta arbetsveckor att få utlåtandet, som skickas via e-post.

I samband med sommar- och julledighet kan lektörsutlåtandet dröja extra.

Checklista inför inskickande.
För att använda Lektörstjänst ska manuskriptet:

  • vara utskrivet på hålat A4-papper
  • vara försett med titel eller arbetstitel
  • ha teckenstorlek om minst 12 pkt
  • ha halvdubbelt eller dubbelt radavstånd och marginaler på 2,5-3 cm
  • vara sidnumrerat (använd gärna dubbelsidig utskrift, så sparar du papper och porto)
  • vara en kopia – Författarcentrum returnerar inte några insända manus
  • vara anonymt och försett med en separat följesedel med manusets titel och ev. genre samt ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress
  • vara väl kuverterat med tydlig avsändare

Bifoga gärna en kort beskrivning av innehållet. Vi tar endast undantagsvis emot manuskript via e-post. Vi har inte möjlighet att hämta ut manus som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.

Avgift
Startavgift 3 900 kr + 9 kr/sida från sidan 151 och framåt om sidantalet överstiger 150.

Portokostnad tillkommer (för postgången från Författarcentrum till lektör och från lektör tillbaka till Författarcentrum). Om du skickar manuset digitalt, är utskriftsavgiften 50 öre per manussida.
Moms tillkommer med 25 %.
Betalning sker mot faktura som skickas per e-post när manuskriptet sänts vidare från Lektörstjänst till lektör.

Omdömen
Läs respons från skribenter som anlitat vår lektörstjänst här.

Elva vanliga fallgropar
Vilka är de vanligaste bristerna i manuskripten du läser? Den frågan ställde vi till en av våra mest erfarna lektörer. Till svar fick vi texten som du kan läsa här.

Anonymitet
All kontakt med lektörerna sker via Författarcentrum. Manuskriptets författare och lektören är anonyma för varandra.

Skicka ditt manus till:
Glöm inte att stämma av checklistan ovan.

Lektörstjänst
Författarcentrum Väst
Bangatan 23
414 63 Göteborg

Kontakt:
Siri Reuterstrand
siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se
031-41 63 20

Välkommen med ditt manus!