Waters and Harbours in the North – Newcastle och Reykjavik

Waters and Harbours in the North – Newcastle och Reykjavik

WHiN:s residensveckor i Newcastle och Reykjavik ägde rum i mitten av oktober. På Durham Book Festival sammanfattade Mattias Hagberg (Sverige), Oddfríður Rasmussen (Färöarna), Michael Chaplin (England) och Haukur Ingvarsson (Island), sina intryck från residensveckan i Newcastle. De pratade om vikten av att möta författare från andra länder och om hur mycket som binder samman länderna kring Nordsjön, inte bara språk och kultur, utan även ekonomi och historia. Northern Stars Documentary academy har skapat en kortfilm om residensveckans arbete.

I Reykjavik samarbetade poeterna Degna Stone (England), Hanna Wikman (Sverige), Trygvi Danielsen (Färöarna) och Jónas Reynir Gunnarsson (Island) med konstnären María Dalberg från Island. Författarna skrev under veckan texter på tema hamnar och vatten och skapade tillsammans med konstnären en film som kommer senare i höst.

På WHIN:s hemsida kan du läsa mer om projektet. Här kommer även texter samt filmerna från residensveckorna att publiceras under hösten.

Övrigt

En residensvecka har även ägt rum i Göteborg och en kommer att äga rum i Torshamn i slutet av november.

Finansiärer: Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond