Skolprojekt

På riktigt – sakprosa i skolan

Författarcentrum Öst har med stöd från Natur & Kultur startat projektet ”På riktigt – sakprosa i skolan”. Det är ett läsfrämjande projekt som vill synliggöra sakprosans ställning och användningsområden i skolundervisningen. Bra fackböcker ger barn och unga ett större ordförråd, ökad begreppsförståelse och vidgade tankemönster. Det övergripande målet är att få fler skolor inom vår […]

Möt en bilderboksskapare

Vad är en författare? Vad är en illustratör? Hur gör man en bok? Hur ritar man en pizza? Tycker författare om pizza? Dessa och andra frågor kommer barn på Stockholms förskolor ha möjlighet att ställa till några av landets främsta bilderboksskapare i år, för femte året i rad. Projektet Möt en bilderboksskapare fortsätter 2022, efter […]

Läsning Pågår i särskola, resurs- och specialklass

Under hela 2022, vår- såväl som hösttermin, får Stockholms grundsärskoleklasser, särgymnasier, specialklasser samt resursklasser kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla skolor i Stockholm; kommunala som privata. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, […]

Författarbesök i skärgården

Sedan 2003 erbjuder Författarcentrum Öst skärgårdsskolor i Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner författarbesök av våra medlemmar. Författarbesöken genomförs med stöd av Region Stockholm och de berörda kommunerna. 

Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Under maj 2022 får Stockholms alla årskurs 5-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla grundskolor i Stockholms, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst […]

Läsning Pågår Stockholm

Läsning Pågår Stockholm genomförs av Författarcentrum Öst i samarbete med kulturförvaltningen/Kulan och Medioteket/utbildningsförvaltningen. Alla skolor i Stockholm, kommunala såväl som friskolor, får subventionerade författarbesök för att väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Till vår hjälp med det har vi flera av landets bästa barn- och ungdomsförfattare.   Läsning Pågår startade […]

Läsning Pågår gymnasiet

Läsning Pågår för gymnasieskolor i Stockholms stads fortsätter under hela 2022, och författarbesöken kan bokas när som helst. Besöken är subventionerade av kulturförvaltningen, och författarna i Läsning Pågår är medlemmar i Författarcentrum. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Ni kan själva välja vem som kommer till er utifrån det breda urval […]