Publicerat: 26 januari, 2023 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Aktuell Nyhet

Information om BTJ:s förmedlingstjänst

För några veckor sedan skickade vi ut information om Bibliotekstjänsts förmedlingstjänst Författarsök. Eftersom vi fått signaler om att förmedlingen inte respekterar Författarförbundets miniminivåer för arvoden, uppmanar vi nu såväl medlemmar som uppdragsgivare att vara uppmärksamma. Här kan du se våra nuvarande miniminivåer för arvoden. Som författare kan du i en förhandling alltid begära mer betalt men aldrig mindre!

När du bokar författarbesök via Författarcentrums förmedling garanteras du som författare och uppdragsgivare att ingångna avtal hålls och att miniminivåer respekteras. Detta för att författare ska kunna försörja sig på sina yrken – och för att den läsande publiken även fortsättningsvis ska kunna möta kunniga och seriösa författare på våra bibliotek.

I oktober 2022 skrev Författarförbundet till förlagen om BTJ:s förmedlingstjänst Författarsök. Nu har det också gått ut till Författarförbundets alla medlemmar. Brevet finns att läsa nedan.

Kollegiala hälsningar

Oline Stig

För styrelsen i Författarcentrum Riks

Författarförbundets skrivelse till förlagen i oktober 2022

”Vi på Sveriges Författarförbund vill uttrycka vår oro över Bibliotekstjänsts nystartade förmedlingstjänst Författarsök, som vänder sig till bibliotek och författare. Bibliotekstjänst tillhörde en gång biblioteken, men är idag en kommersiell aktör, vars primära målsättning är att gå med vinst. 

Vi har stort förtroende för den förmedling som redan finns – Författarcentrums författarförmedling – som vi under många år samarbetat med  när det gäller minimiarvoden och utbud.

Författarcentrum, forfattarcentrum.se, är en ideell förening, som liksom Författarförbundet vänder sig till yrkesverksamma författare. Sedan många år driver de en nationell författarförmedling, med säte i fyra olika regioner, där bibliotek, skolor och andra intressenter kan boka författare för samtal, workshops och inspirerande författarbesök. Förmedlingens databas rymmer cirka 1 700 författare i olika genrer och varje år görs cirka 2 500 bokningar genom Författarcentrums engagerade författarförmedlare.

En förutsättning för att boka via Författarcentrum är att arrangörerna följer Sveriges Författarförbunds fastslagna arvodesrekommendationer. En bokningsbekräftelse skickas alltid vid inbokade uppdrag. För många författare är inkomsterna från framträdanden en grundplåt i försörjningen. Avtalen säkrar att många faktiskt kan försörja sig (om än knappt) på sitt yrke. Författarcentrum tillämpar samma invalskriterier för sina medlemmar som Sveriges Författarförbund. Detta är en garant för att bibliotek och skolor möts av litterära utövare som håller hög kvalitet.

Bibliotekstjänsts nya författarförmedling Författarsök lanserades under Bokmässan i Göteborg 2022 och Sveriges Författarförbund ser flera problem med deras verksamhet.

• Deras tjänst är helt digital. Det finns inga fysiska författarförmedlare som kan garantera att ingångna avtal hålls och minimirekommendationer följs.

• Vem som helst kan ansluta sig till tjänsten, det finns inga invalskriterier. I princip kan du anmäla dig till förmedlingen utan att ens ha skrivit en bok. Detta ställer orimligt höga krav på bibliotekens urvalsprocess och riskerar att undergräva förtroendet för författare som yrkesgrupp.

• Tjänsten är kostnadsfri för arrangörer men avgiftsbelagd för författare. 

• Många misstar Bibliotekstjänst för en statlig instans, eftersom de presentar sig som ”ett serviceorgan för biblioteken”. I själva verket är de ett privat bolag, vars primära målsättning är att gå med vinst.

Sveriges Författarförbund hoppas att ni klargör för och uppmanar era arrangörer (och författare) att fortsätta använda Författarcentrums författarförmedling. Detta för att yrkesverksamma författare ska kunna försörja sig på sina yrken – och för att den läsande allmänheten även fortsättningsvis ska få möta kunniga och seriösa författare i skolor och på bibliotek.

Grethe Rottböll

Ordförande Sveriges Författarförbund”

Dela i sociala medier