Läsning Pågår anpassad grundskola, special- och resursklass

Under hela läsåret 2022-23 får Stockholms anpassade grund- och gymnasieskolor, specialklasser samt resursklasser kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen (Kulan). Erbjudandet gäller alla skolor i Stockholm, kommunala som privata. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 5 000:-, betalas av projektet. Alla skoldagar är aktuella för författarbesöken. Projektet riktar sig till alla årskurser från lågstadiet till gymnasiet.

 

Författarna
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit lämpliga böcker för målgrupper i alla aktuella åldrar. Författarcentrum hjälper gärna till med att matcha författare med rätt ålder/nivå. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och kanske inspirera dem till att arbeta med egna texter. Författaren besöker en klass i taget, en lektion/klass. Listan med medverkande författare hittar du här.

 

Bokningarna
Bokningarna av författarbesöken görs fortlöpande, via ett webbformulär. Har ni inte fått länken till formuläret i inbjudan, hör av er till oss.

 

Böcker
Till alla kommunala skolor distribuerar Mediotekets cirkulationsbibliotek en gruppuppsättning böcker på minst 10 exemplar i god tid före författarbesöket. Gruppuppsättningen kan, ibland, innehålla blandade titlar av bokad författare. Kom ihåg att man kan komplettera antalet böcker genom att låna på skol- eller stadsbiblioteket.

 

Information om Cirkulationsbibliotekets böcker får du av Clarisa Ronge, 08-508 339 52

Kontakt Författarcentrum Öst: Fredrik Lagerqvist, 070-307 48 03