Publicerat: 26 april, 2021 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Läs mer

Ta del av nyskrivna berättelser (Work in Progress 2018)

Under hösten 2018 höll vi, inom projektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande, skrivarkurser för romer som vill berätta sin historia. Genom att skriva om sina egna liv bidrar kursens skribenter till spridning av en till stora delar okänd historia. Klicka här för att ta del av några av berättelserna.

Skrivarkursen uppmärksammades i SVT.

”Skriv rom tills dina fingrar blöder! Skriv om vårt folk. Skriv ner din historia. Utan en nedtecknad historia kommer vi inte ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. Vår framtid hänger på det skrivna ordet.”– Bagir Kwiek

Dela i sociala medier