Romska berättelser –nyskrivna texter

Foto: Andreas Varas

Romska berättelser –nyskrivna texter

Under hösten har vi, inom projektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande, hållit skrivarkurser för romer som vill berätta sin historia. Genom att skriva om sina egna liv bidrar kursens skribenter till spridning av en till stora delar okänd historia. Klicka här för att ta del av några av berättelserna.

Skrivarkursen uppmärksammades i SVT i höstas.

”Skriv rom tills dina fingrar blöder! Skriv om vårt folk. Skriv ner din historia. Utan en nedtecknad historia kommer vi inte ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. Vår framtid hänger på det skrivna ordet.”– Bagir Kwiek