Publicerat: 12 oktober, 2021 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Tre författare om förintelsen

Författarcentrum Syd uppmärksammade Förintelsens minnesdag den 27 januari i år med ett författarsamtal med tre författare, Set Mattsson, Taliah Pollack och Freke Räihä, bosatta och verksamma i Skåne. De har alla gjort research och skrivit skönlitterära böcker med utgångspunkt i andra världskriget, förintelsen och de överlevandes berättelser i Malmö och Lund. I samtalet deltog också Mikael Olsson Al Safandi som moderator.

På grund av pandemin genomfördes författarsamtalet digitalt och kunde då även spelas in via Zoom som en dokumentation. Under veckan 11-17 oktober 2021, i anslutning till Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism som äger rum i Malmö, visar vi inspelningen i sin helhet utan redigeringar, här på vår hemsida.

De medverkande författarna är:

Set Mattsson, född 1956. Uppväxt i Malmö, men bor numera i Lund. Har tidigare arbetat som sjuksköterska och journalist, men är sedan debuten 2012 med Ondskans pris i huvudsak verksam som författare.

2016 publicerades Så länge min bror andas som handlar om de danska judarnas flykt till Sverige 1943 för att undkomma deportation till nazistiska koncentrationsläger.

I slutet av mars släpptes Den ovillige mördaren som är den sjätte boken i serien om Malmöpolisen Douglas Palm.

Taliah Pollack är född 1983 i Uppland och uppvuxen i Israel, numera bosatt i Malmö. Verksam som författare, föreläsare och skrivhandledare vid Linnéuniversitetet, fil. mag. i filmvetenskap och i litterär gestaltning. Hon har skrivit boken Hebrons hemlighet (2018), en skönlitterär skildring av konflikten i Israel-Palestina där den judiska och palestinska historian tas upp parallellt för att skapa en helhetsbild av situationen idag utifrån ett kritiskt perspektiv.

Jobbar just nu med manuset Läckage om en ung svenskjudisk kvinna som ger sig ut på en resa i Europa för att söka efter sina rötter. 
www.instagram.com/taliahpollack/

Freke Räihä, född 1978 och bosatt i Degeberga. Främst verksam som poet och essäist, men också översättare och skrivpedagog vid Österlens folkhögskola. Skrev diktsamlingen Vittnesbörda 2018 i merpart baserad på vittnesmål och artefakter från Ravensbrück. Ur denna forskning härrör också ett kortare publicerat utdrag ur en arbetsdagbok och en essä om polyfoni och vittnesmål som är opublicerad.

Räihäs senaste bok, den 18:e i ordningen, heter Skisser ur det finska, det ödsliga skånska, ja från Västerbotten och handlar mest om döden.

Läs mer på: www.frekeraiha.se

Moderator
Mikael Olsson Al Safandi är moderator i många litteratursammanhang, bla Dunkers Kulturhus, Moriska Paviljongen, Roma-festivalen och Uppsala Internationella Litteraturfestival. Han har varit producent och programledare i Sveriges Radio P1 och dessförinnan samhällschef och programdirektör för SVT. Numera bosatt i Malmö och samarbetar med web-TV-tjänsten www.Litteraturkanalen.se 

Dela i sociala medier