Eskilstuna lässatsning

Eskilstuna kommun erbjuder alla klasser i årskurs 3 och 5 besök av en författare. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Författarcentrum Öst, som ansvarar för författarbokningar och sådant som rör själva besöken. Det är också hit era anmälningar kommer, med ett webbformulär som skickas ut via inbjudningar till alla skolor i Eskilstuna.

 

Författarbesök Lässatsning Eskilstuna årskurs 3

 

Författarbesök Skrivsatsning Eskilstuna årskurs 5

 

 

Kontakt Författarcentrum Öst
Projektledare Fredrik Lagerqvist
fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se, 070-307 48 03

 

Kontakt Eskilstuna Kultur och fritidsförvaltning
Bibliotekskonsulent Ylva Lindholm
ylva.lindholm@eskilstuna.se 072-977 73 79