…och vinnarna av Norrlands litteraturpris 2020 är

…och vinnarna av Norrlands litteraturpris 2020 är

(Foto: Daniel Åberg)

I kategorin vuxenlitteratur får Pernilla Berglund priset för diktsamlingen Rätten och i kategorin barn- och ungdomslitteratur Linda Jones för romanen Bete sig.

Pernilla Berglund, bosatt i Umeå, tilldelas Norrlands litteraturpris 2020, i kategorin vuxenlitteratur, för sin diktsamling Rätten (Teg Publishing) med motiveringen:

Med avstamp i en titel fylld av mångtydighet tar Pernilla Berglund i Rätten med oss på en ordkarg och obeveklig resa mot förlåtelsens smärtpunkt. En älv flyter genom diktraderna och det västerbottniska landskap som skildras, vid stranden våndas ett barn över arvet hon fått och i sin tur nu som förälder kan ha fört vidare. Vilket brott som har begåtts, vems rätten är att berätta och om det finns en otvetydig sanning förblir oklart. Tydligt är däremot att här har ett betydande diktverk skapats; Berglunds poesi är stark, noggrann och lämnar bestående spår i hjärtat.

Pernilla Berglund konde tyvärr inte närvara vid prisceremonin.

Linda Jones, bosatt i Luleå, tilldelas Norrlands litteraturpris 2020, i kategorin barn- och ungdomslitteratur, för sin roman Bete sig (Vox by Opal) med motiveringen:

Linda Jones, bosatt i Luleå, tilldelas Norrlands litteraturpris 2020, i kategorin barn- och ungdomslitteratur, för sin roman Bete sig (Vox by Opal) med motiveringen:

Priserna delades ut på Bokcafé Pilgatan eftersom att årets sommarmöte blev inställt p.g.a. corona.

Övriga nominerade till Norrlands litteraturpris 2020

Vuxenlitteratur

Marginalia ; Xterminalia, Johan Jönson, Albert Bonniers förlag

Där rinner en älv genom Saivomuotka by, Pia Mariana Raattamaa Visén, Albert Bonniers förlag

Materialvägensägen, David Vikgren, Teg Publishing

Testamente, Nina Wähä, Norstedts

 

Barn- och ungdomslitteratur

Vittran, Annalena Hedman, Natur & Kultur

Kyla, Therese Henriksson, Opal

Blod i gruset, Mats Jonsson, Alfabeta

Beröringen, Gustav Tegby, Rabén & Sjögren