Kontakt – Syd

Författarförmedling och kansli

Författarcentrum Syd
Norra Vallgatan 72
211 22 Malmö

Bankgiro: 5558-1466.
Organisationsnummer: 846001-8909

Anna Alsmark, verksamhetsledare/projektledare, Författarcentrum Syd
E-post: anna.alsmark@forfattarcentrum.se
Telefon 0761-189026

Jacob Åkerström, författarförmedlare, Författarcentrum Syd
E-post: jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se
Telefon: 0730-859457

Personuppgiftsansvariga för Författarcentrum Syd

Anna Alsmark  och Jacob Åkerström (kontaktuppgifter se ovan).