Läsning Pågår Stockholm

Läsning Pågår Stockholm

Läsning Pågår Stockholm genomförs av Författarcentrum Öst i samarbete med kulturförvaltningen/Kulan och Medioteket/utbildningsförvaltningen. Alla skolor i Stockholm, kommunala såväl som friskolor, får subventionerade författarbesök för att väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Till vår hjälp med det har vi flera av landets bästa barn- och ungdomsförfattare.  

Läsning Pågår startade i Stockholm i samband med Kulturhuvudstadsåret 1998.  

Kommunen subventionerar författarbesöken och förser (de kommunala) skolklasserna med böcker. Författarcentrum Öst planerar, administrerar och utvärderar besöken.


Aktuella Läsning Pågår-projekt i Stockholm

Läsning Pågår grundsärskolan, resurs- och specialklasser
Läsning Pågår årskurs 5
Läsning Pågår årskurs 8
Läsning Pågår gymnasiet

 

 

 

 

Kontaktperson på Författarcentrum

Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 03