Läsning Pågår

Läsning Pågår

Läsning Pågår genomförs av Författarcentrum Öst i samarbete med olika kommuner. Skolorna inom respektive kommun får subventionerade författarbesök som ska väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Författarcentrum Öst och respektive kommun avtalar om antalet skolor och under vilken tidsperiod författarbesöken ska äga rum.
Läsning Pågår startade i Stockholm i samband med Kulturhuvudstadsåret 1998. Sedan dess har projektet vuxit och kommit att omfatta allt fler årskurser – från förskolan till gymnasiet – och fler kommuner.

Kommunen subventionerar författarbesöken och förser skolklasserna med böcker . Författarcentrum Öst planerar, administrerar och utvärderar besöken.


Aktuella Läsning Pågår-projekt

Läsning Pågår Linköping åk 3
Lässatsningen Eskilstuna, åk 3
Läsning Pågår Stockholm åk 5
Läsning Pågår Stockholm åk 8
Läsning Pågår Stockholm gymnasiet
Möt En Bilderboksskapare (Förskolan i Stockholm)

Kontaktperson på Författarcentrum

Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 04