Publicerat: 26 oktober, 2022 Skrivet av: Caroline Taracci Nilsson | Författarcentrum Öst Läs mer

SKOLBIBLIOTEKETS DAG

”Skolbiblioteken är helt avgörande för att nå elever som kommer från icke-läsande familjer, eller som har det svårt med läsningen.”

I dag vill vi uppmärksamma Skolbibliotekets dag – en dag för att lyfta fram skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Fem författare med erfarenhet av skolbibliotek svarar om vilka möten skolbiblioteken möjliggör:

Cilla Dalén, författare och skolbibliotekarie

I ett välfungerande skolbibliotek möter alla elever böcker av olika slag och läsare i olika åldrar möter varandra. Författares texter möter både entusiastiska och motspänstiga läsare. Ur dessa olika möten formas elevernas bild av sig själva som läsare.

Foto: Håkan Eriksson

Vesna Prekopic, författare och journalist, tidigare skolledare

Det finns inga gränser för vad ett skolbibliotek kan möjliggöra! I bästa fall är skolbiblioteket det fysiska navet i skolbyggnaden. En mötesplats där det förutom böcker finns grupprum att studera i, sköna soffor att sitta i och läsa eller lyssna på musik. Bibliotekarier som samarbetar med lärarna och därmed hittar vägar in för litteraturen i undervisningen. Och så självklart en plats dit man bjuder in författare, journalister, forskare och andra som gör avtryck i den offentliga debatten och som kan vidga elevernas vyer, på ett samhälleligt men också på ett personligt plan.

Foto: Lil Lit Förlag

Andreas Palmaer, författare och ordförande Författarcentrum Öst

Skolbiblioteken är helt avgörande för att nå elever som kommer från icke-läsande familjer, eller som har det svårt med läsningen. Under författarbesök på ”vanliga” bibliotek – som i regel är fantastiskt ordnade – kommer ofta de som redan är läsare. En skolbibliotekarie kan också få författarbesöket att vara längre, genom att förbereda eleverna innan och återknyta till besöket efter. 

Skolbibliotekarier är också ofta de som introducerar och hjälper barnen att möta den nya barnlitteraturen, inget fel på Emil och Alfons men det är inte alltid det som dagens barn gillar mest.

Foto: Stefan Tell

Tamara Mivelli, författare

Skolbibliotek och skolbibliotekarier kan fungera som en fin länk mellan oss författare och eleverna på skolan. Jag var på ett väldigt bra skolbesök tidigare i år, där skolbibliotekarierna tillsammans med lärare planerat ett boksamtal. Medan eleverna undrade hur det var att vara författare, om karaktärerna i min bok och där lärarna satte läsningen i relation till elevernas ordinarie skolarbete bidrog skolbibliotekarierna med litterära och skrivtekniska perspektiv i samtalet. Dessutom hade skolan ett fantastiskt bibliotek där jag gärna hade suttit och läst och pratat böcker med personalen.

Foto: Magnus Liam Karlsson

Thomas Halling, författare

Genom skolbiblioteket möts barnet, boken, bibliotekarien och pedagogen. Här sker också mötet med samhället, andra världar, fantasi och fakta. I skolbiblioteket möts även de olika delarna av läroplanen – om skolledare och politiker vill!

Foto: Hallustrated

Dela i sociala medier