Aktuell Nyhet

Författarcentrum startar webbmagasin

Hur ser författarrollen ut i ett snabbt föränderligt litterärt landskap? Vad innebär det att vara professionell författare när de flesta inte kan livnära sig enbart på att skriva? Vad innebär det för litteraturen att egenutgivarna blir fler? Gör digitaliseringen, som påverkar både hur litteratur skapas och sprids, att den också går att hitta i nya former […]

Manifestation för yttrandefrihet

På torsdagskvällen under bokmässans första dag deltog Författarcentrum i en gemensam manifestation för yttrandefriheten tillsammans med Sveriges Författarförbund. Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius talade om hot och förföljelse som även i vårt land riktas mot författare och journalister och underströk vikten av att värna yttrandefriheten. Pollack från Författarcentrum styrelse manade till vaksamhet mot tendenser i samhället idag […]