Publicerat: 16 november, 2022 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Författarcentrum Väst

Samarbete med den flerspråkiga kulturtidskriften Lyktan

Inom ramarna för Översättarstödet har Författarcentrum Väst inlett ett samarbete med den digitala kulturtidskriften Lyktan. Det är en flerspråkig kulturtidskrift med ett särskilt intresse för mötet mellan språk. Texterna i tidskriften dubbelpubliceras på två språk, varav svenska är det ena. Redan nu finns två texter att läsa.

Mahsa Jîna Amini har blivit en symbol för kvinnornas uppror i Iran, och med anledning av hennes död skriver författaren och redaktören Soleyman Ghasemiani på svenska och den kurdiska sorani-dialekten om politisk islam i Iran och en ny revolution. Han lämnade själv Iran efter revolutionen 1979 och kom så småningom till Sverige. Här kan du läsa texten!

Författaren Rizah Sheqiri är född i Kosovo och har ett femtiotal boktitlar bakom sig. Sheqiri arbetar också som lärare, och i en prosapoetisk betraktelse om utbildning som grunden för det goda samhället uppmanar han våra nyvalda politiker att satsa på skolan. Texten publiceras på albanska och svenska. Läs den här!

Dela i sociala medier