Romska röster

Från rom till människa är ett samarbetsprojekt mellan Författarcentrum Väst, föreningen SIRF (Sveriges Internationella Roma Filmfestival) och fd läsambassadör Bagir Kwiek. Projektet löper 2022-2023 och ska mynna ut i en tvåspråkig antologi (svenska och romani) och ett antal uppläsningar och samtal i olika sammanhang i västsverige. Projektet arbetar för att romer och romska berättelser får ta plats i kulturella sammanhang, bygger broar mellan romer och majoritetssamhället, bryter fördomar och ökar kunskap, vilket i sin tur hjälper till att stärka romers ställning och inkludering i samhället.

För att skapa nyanserade bilder med djup och bredd vill vi att texter som berättar om det positiva i den romska kulturen ska ingå i antologin. Vi vill också ge plats åt romsk feminism, romska vardagshjältar och eventuella andra outforskade teman. Medverkar gör romer i Västra Götaland samt Stockholm och Malmö med omnejd. Dessa handleds i sitt skrivande av skrivpedagog Susanne Holmgren. Planerad release för antologin är augusti 2023.

Kommande arrangemang

Angereds Bokmässa 6 maj: Möt två av antologins författare, Maria Bogeblad och Bagir Kwiek, i ett samtal med Hedvig van Berlekom (Författarcentrum Väst).

Kontaktperson

Hedvig van Berlekom
E-post: hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

Projektet stöds av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.