Läsning utan gränser

Läsning utan gränser är Författarcentrum Västs nystartade internationella samarbete mellan Västsverige, Uruguay och Sydkorea. Projektet sätter barnlitteraturen i fokus och är en del av Göteborg som litteraturstad inom UNESCOs globala nätverk för kreativa städer.

Syftet med Läsning utan gränser är att:

1) skapa möjligheter för västsvenska barnboksförfattare att nå ut till fler unga läsare
2) öka mångfalden inom barnlitteraturen
3) vara en plattform för internationellt kunskaps- och metodutbyte inom barnlitteratur och barns lärande

Det internationella utbytet innebär att svenska arbetsmetoder i Göteborgs stads jämlikhetssatsning ”Staden där vi läser för våra barn” ska omsättas i trehundra skolor i östra Uruguay, där lärare och föräldrar bland annat ska utbildas i vikten av att läsa högt för sina barn. Åttatusen barn mellan åtta och elva år i denna fattiga del av Sydamerika kommer dessutom att få läsa en speciellt utvald västsvensk, koreansk och latinamerikansk barnbok. Valet av barnböcker görs av en jury i respektive land utifrån gemensamma kriterier. Latinamerikas största biståndsgivare Inter-american Development Bank stöttar denna del av projektet med ett bidrag på fyra miljoner kronor. Andra viktiga finansiärer är Västra Götalandregionen och Kulturrådet.

Läsning utan gränser presenterades på Bokmässan i Göteborg 2022 och samtidigt avslöjades att författaren Kerstin Lundberg Hahns bok Lyckokakan kommer att representera Västsverige i projektet. Juryn har bestått av Mia Juhlin från Bokskåpets barnbokhandel, Ola Hultin från Science Fiction  Bokhandeln och bibliotekarien Susanne Sandström från Angereds bibliotek. Urvalskriterierna har utarbetats av representanter från ”Staden där vi läser för våra barn”, utbildningsdepartementet i Uruguay och projektets koreanska samarbetsparters, nämligen Seoul International Book Fair, Korea Children’s Culture Union och barnlitteraturforskaren Insuk Anes Choi från Wonkwang University.

Juryns motivering lyder:

Med litterär finess, humor och stor mänsklig värme bjuder Kerstin Lundberg Hahn in till en på samma gång vardaglig och magisk berättelse. Vi får möta Oscar med det stora hjärtat som upplever de omvälvande känslorna kring att växa upp och hitta sin identitet. Mästerligt porträtteras hans relationer till sin omvärld, inte minst den kärleksfulla trygga relationen han har med sin mormor. Med de fina miljöbeskrivningarna förflyttas vi in i en vintervärld bland yrande snöflingor och glittrande julstämning. Nu vill vi ge ”Lyckokakan” vingar att få flyga ut i världen, skapa läsglädje och vidga kulturella horisonter genom både igenkänning och upplevelser av något nytt. Eller som Oscar säger det, livet kan vara överraskande som en dröm fast på andra sätt och magiska saker kan hända på ens gata. Litteratur kan ge barn hopp!

Nu kommer Lyckokakan översättas till spanska och koreanska. De utvalda koreanska och uruguayanska författarnas verk kommer på motsvarande sätt att översättas till svenska och distribueras i Västsverige. De utvalda barnboksförfattarna kommer under hösten 2024 bjudas in till ett residens och en regional föreläsningsturné i Västsverige.

Folkuniversitetet kommer inom ramen för projektet att erbjuda fortbildning till Författarcentrum Västs drygt hundra medlemmar som skriver för barn och ungdom. Folkuniversitetet kommer också att arrangera forskarföreläsningar för allmänheten och läsecirklar för barn i utsatta områden runtom i Västra Götaland.

Barnlitteratur utgör en central del av Sydkoreas nationella läroplan och landets framgångsrika PISA resultat förklaras ofta av ett fokus på litteratur i utbildningen.

I Latinamerika däremot växer barn i utsatta socioekonomiska grupper ofta upp med begränsad tillgång till böcker och de speglar sällan barns verklighet vad gäller könsroller, ras, kultur och familjekonstellationer.

Uruguays huvudstad Montevideo är sedan 2015 en litteraturstad inom UNESCOs globala nätverk för kreativa städer.

The city where we read to our children can be established in Montevideo, Uruguay 

För mer information kontakta Författarcentrum Västs projektledare:

Författaren Maria Bouroncle
maria.bouroncle@forfattarcentrum.se
www.mariabouroncle.com
Tel. 0725-65 32 14