Om oss – Syd

Författarcentrum Syd omfattar Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Föreningen har cirka 400 medlemmar. Genom författarförmedlingen bokar Författarcentrum Syd årligen cirka 600 författarbesök och framträdanden. Vi är också arrangör av litterära arrangemang, både i egen regi och genom olika samarbeten med andra föreningar och kulturaktörer i regionen, såsom Litteraturrundan, Skånes Författarsällskap, Poesidagarna i Malmö, Litteraturbaren i Lund, Litteraturhus Lund med Novellfestivalen samt bibliotek, andra litterära arrangörer och bokmässor.

Vi ingår i Litteraturkollegiet inom Region Skånes strategiarbete för utveckling av litteraturområdet i samverkan med flera andra centrumbildningar och organisationer.

Författarcentrum Syd samarbetar inom skrivartävlingen för gymnasiet ”Jag skriver i dina ord” med Författarcentrum Väst, Norr och Öst och med stöd av regionerna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar.

Författarcentrum Syd arrangerar fortbildning för författare i hela vårt geografiska område, de senaste två åren genom ”Författares Sommarmöte” med teman som författaridentitet och skrivarprocesser i samarbete med Bibliotekssamverkan Blekinge Kronoberg.

Miljöpolicy

Integritetspolicy för Författarcentrum

Allmän information om skydd av personuppgifter och GDPR

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Personuppgiftsansvarig i Författarcentrum Syd är Anna Alsmark och vid hennes frånvaro Jacob Åkerström. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Författarcentrum Syd och rikskansliet finns på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Klicka på bilden för karta.